Klassiska trappor med underliggande vangar i New England stil. Profilerade stolpar och spårade räckesståndare. Handledare i omegatecken


Klassiska trappor i sekelskiftsstil. Tradiotionella vangar, fasade räckesståndare och profilerad handledare.


Klassiska trappor i enklare stil. Räcken i trä utan krussiduller.